هنوز...

سلام دوستان مهربانم و معدود... غیبتم را در سالی که در گذر است بگذرید... شاید آدم باشم/بشوم سرم بزنید نه با سر...با دل/جرأت شاید خوب باشم/بشوم و ... ادامه مطلب
/ 83 نظر / 49 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
3 پست