یوسف

...و بعد آوارگی
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
                        فروختیم لطافت به نیم جو لذت

                                        کنار یار دل آرا به لذت شهوت

                                        

                                         نفهم بوده ام و کرده ام نفهمی بس

                                        تو رحم کن به من بی شعور در غربت

 

                                        به بوی و روی لطیفت نمود گستاخی

                                       دلی به بوالهوسی و تکثر ثروت

 

                                      گریخت کودک زشت از کنار مادر حسن

                                     کجاست آنکه اشارت کند ره عودت

 

                                     در ازدحام و شلوغی نفس نفس شده ام

                                     به ضرب هق هق بغضی ز شدت ذلت

 

                                     غلط بود... نفروشید یار جانی را....

                                     به نار جهل مسوزید خرمن حکمت

 

                                     کنار یار دل آرا بمان و شاهی کن

                                    که حسن روی و میانش شکست هر قدرت

 

                                   کجاست آنکه در آغوش او چو جان بودم

                                   در اوج قله مهر و عنایت و مکنت

 

                                  کجاست آنکه کنارش چو می نشستم من

                                  کسی نبود رقیبم به عزت و هیبت

 

                                 کجاست آنکه کنارش چو راه می رفتم

                                 بلند پایه تر از من نبود در قامت

 

                             کجاست آنکه چو چشمش به چشم یوسف دوخت

                               تمام محتوی چرخ سر شد از حسرت

 

                               خموش ای دل سرکش،عنان بریده مست

                                کلاغ هرزه... کجا و... فرشته عفت

 

                               به داشتم چه بنازی کنون چه میداری

                              گناه غفلت و امید وصل در فرقت      


comment نظرات ()