یوسف

خریدن
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸

وضو بگیر و دو رکعت نماز استحمار          

برای خر شدن از هر چه فهم استغفار

و پیش چشم خدائی که لب به لب صبر است      

فراخ سفره ی خرما و شیر خر افطار

به جای بستن ره بر خران و خرداران                

حساب عقل در آغل ببند و خر بردار

خدا هنوز صبور است شیر خر بخورید               

که شیر قصه الاغ است آب بسته به کار

و شیر بیشه که خسته است از تراکم خر      

و کره خر که نشسته است روی تخت انگار

تمام قصه همین است خر شدن و شدن       

و دفتری که خریدند از آن کسان بسیار


comment نظرات ()