یوسف

سربازی
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧

به مناسبت سربازی آنکه خود می داند...

پاشو   مادر    مملی    دیر     نشه     روز    اولی                      

                                                         پاشو  نون  چائیت  بدم  بخور  برو  ردّ   کمال

این       نظام    مقدسه...        خدمتشم      مقدسه...                      

                                                        مادرم کم نذاری... یادت نره... کار  بـی ســؤال

داداشت   یادت باشه    اونقده  این  جمله  رو  گفت                     

                                                        تا خدا خوشش اومد صـداش  زد  و  بعد یه مدال

باشه   مادر   قربون صفات برم     خوب می دونی                     

                                                      تا تو حرفی می زنی  ممدعلی   زود   می شه  لال

مطمئن   باش   عزیزم   مثل کمال    کار بی سؤال                    

                                                       ما که رفتیم... دعا کن   قسمت   مام    بشه   مدال

بیچاره  مادر پاکم...  ولی  ای   کاش     می دونست                    

                                                       آدم  عصر   کمال    چه فرقی کرده!!!    تا به  حال

من  به   امر   مادرم   دو  سال    نکردم   یه   سؤال                  

                                                       آره... حتی یه سؤال   از اون  همه   درد  و  ملال

ولی  الان   دیگه   من   خیلی   سؤال    دارم   مادر                  

                                                         از تو نه... از   آق کمال    و    از  خدای متعال

آق داداش کمال توو اون روزا که بود کار بی سؤال                   

                                                          صادرات   دخترای   باکره...   هی   بی خیال...

آق داداش   توو اون روزام   آدم بیست شغله بودش                   

                                                          تازه اونم نه جوون...   یه  پیرمرد  ضد  حال!!!

پیرمرد ٢٠ کاره...          ٢٠ تا جوون   بی کاره...                    

                                                          دودوتا چار تا می شه داف با لحاف تل با زغال

اون روزا   جرم و جزا   زوم شده بود رو بی چیزا                     

                                                         مافیای پول و قدرت بی سؤال هی عشق و حال

اون روزام    توو جبهه ها   فرمانده ها    با سربازا                    

                                                        جمله های    متعدی   می شدن   فرض محال؟!!

راستی...  تبریک می گما... ما... دیگه خود کفا شدیم                    

                                                     خر کفیم  از  انتخاب  خودمون این  دو  سه  سال

بگذریم   داداش کمال...        سلام     خدای    متعال                   

                                                     با اجازه   دو سه تا سؤال دارم   یه قیل و قال...

خدا جون... تو گفتی    اسلام   دین   سهل  و  راحته                    

                                                    پس چرا دین واسه ما   شده یه پتک بی مثال؟!!!

چرا   این   جا    همه   تند و..... غربیا      ملایمند...                    

                                                     چرا نیرنگ و دروغ   اونجا بده   این جا روال

چرا    این جا     همه    با    حق طبیعی       دشمنن                    

                                                     چرا عقلا تعطیله این جا    ولی    اون جا فعال

خدا جون...    یکی    میون    ما و تو        پرده زده                    

                                                     تو که سلطه داری  اما   واسه ما    شده وبال

نقش   اسلام     بر آب...     پرده ی   افراط  حجاب...                  

                                                    پرده خوانان   همه   در خدمت    روباه و شغال

بگذریم...  من می دونم    تو هممون ُ   دوست داری                     

                                                   تازه ما هم عشقمون توئی   خدا  پس  بی  خیال

بذا    هر کی     هر   چقد   می خواد     خیانت   بکنه                    

                                                  آخرش مهمه    که   کی   آدمه    کی دال و دال

حالا    دیگه    مادرم     پخته    شده    بعد  دو سال                  

                                                 می گه آدم   بدون حرف و سؤال    خامه و کال

ما  با  این  که   از  هزار تا    دو سه تاشو   پرسیدیم                 

                                                 شانس بیاره شاعره  به حکم   حاکم    نشه لال

                                       اقتلوا یوسف فی أی مکان ٍ و دم ٍ

                                       إنه ضدُ  نظام ٍ  و  حرام  ٍ و  حلال


comment نظرات ()