یوسف

رمضان
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٦

اللــــهـــم رب شـهــر رمــضــان        الــذي انــزلـت فــيـــه‌ الــقــران

ســالـیانی گـذشـت و ايـن فـرصـت       آمـد و رفـت...هـيـچ حـاصـلمان

بــه اذانــي بـهـــار مــا بــرســــد         بـه نـمــازي در انـتـهـاي خزان

چه خوش است بين اين اذان و نماز      شـرب انـسـان و شربت حيـوان

...

«مــا گــدایـــان خـیــل سـلـطـانـیـم»      کــس جــز او هم نبـود حامیمان

.

مـن عــاجـز چـه حـاصــل از قـدرم      کـه رســاني زمـان من به تـوان

عـــائــذ ٌ لائـــــذ ٌ بـــيـــن يــديـــك        فـتـرحـم ضعيـف... يا سلطـــان

مـكـر انـسان پـسـت و جـن شــرور       مي‌ربـودم چــو نــامــدي قـرآن

مــا گــدايــي بـه غــايـت آورديـــم         فـقـر ذات و صـفـات...قد كمان

نـوبــت غــايــت عـنـايــت تـــوست       هركه درشأن خويش بر پـيـمـان

.

مـا گــدایان، مـلـك طـلـق تـوئــيــــم         قـدر ما را به شأن خود برسان

درهــمــه عـمـر جـز عـنـايـت تــو         مـردمـي رو نـكــرد مردمـمان

ربــنــا... هـب لـنـا مـقــام لـقـــاك          وشــــرابــاً بـكــأسَـي الحـدقان

اتــصــال مـيــان شــاه و گــــدا؟!!          يوسف اين نيست قصه‌اي آسان

                  همتي لازم است قدِ عـلــي...

                 قامتي چون بلند قائم...هان!!!                

 


comment نظرات ()