یوسف

غربت عشق
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٦

یـار مـن سـرگشتـه روان شـد پــی اغیــــار           من نیــز روان از عقب یــار چــو اغیـــار

هـر قــدر کــه گفـتـیـم ز اســرار و حقـــایق          یـک نـقـطـه نیـفــتـاد اثـر در دل پـرگــــار

پــرگــار چــو فـــرّار بُـــدی طــــرح نبـنـــدد       افــکــار پریـشـان بشـود بــر در و دیـــوار

ایـن دخـتـرکــان از ســر اغـیــار چــه داننــد        انبــان هـــوس بـازی صــد روبــه مــــکار

آراســـــتـه بــا پــــول پــدر سـفــــره آخـُـــــ‌ر      تــا شــیـر بـنـوشــد زتــن آهـــوی بـیــمــار

افســـوس کــه مـا قـــدر مـی نـاب نــدانـــیــم        گـردیم زعـصـری و نـمانــیـم بـه اعـصــار

چون عشق به سویی شود و عشوه به سویــی        کـمتـر بـرود شخــص ره عــشـق شرر بار

افســانه آن دوره گــذر کـــرد کـــه گـفــتـنـد          عشـقــی صـنـمی کــرد مـیـان در و دیــوار

دیـگـر تـو نـبـیـنـی بـنـویـسـنـد لطیـفــــان            از عـشـق ز خـون خـود و سـرنـیـزه مـسـمـار

دسـتــی بـگشــایـیـد دعــایــی بــنــمـایـیـــــد          بـاشــد کــه نگــیرد گـهر عـشــق ز ما یــار

رسـم است در این دوره که عـاشق بـگدازند         صــد بـار نـه بـسیـار شــدم مـیــثــم تــمــّـار

                                        مـیـثـم اگــر آویـختـه از دار عـدو شد

                                        یوسـف شده آویخـتـه از چـوبه‌ دلـدار

***

یوسف چه کنی گلایه از دلبر خود             هر روز کشی خرقه غم بر سر خود

او دعوتی از زلال عشق تو نکرد                خود کرده توئی نه او بنوش آذر خود


comment نظرات ()