یوسف

وصف عيش
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦

سكــــوت مي كنــم و مـي روم بــه ديــدارش               مگـــر بـه ستـــر عيـــوبم كنـم گــرفـتـارش

وگــر به تيـــزي چشـمـش دريـــد ســتـر مـــرا                جدا کند من و این دل  بـه تيـــغ قهــارش

.

سیـاه رویـی مـن گــر کـه شرمسـاری اوست                گنـاه دل چـه بـود کـایـنچنین شـده زارش

سيـاه دانــه تـر از من اگــــر نـديـده چــه غـــم               سيـــاه دانــه بــرم بـهـر جــمـعــه بـازارش

چو ســر رسيــد و خريــد و ببـــــرد خـانـه مــرا                صبـــور مي نـگـرم بـر دو چشــم بيدارش

چو شب رسيد و رميد و به خواب هفتم رفـت               سياهي من وشـب هر دو بهـره بـردارش

چه خوش تـجـانـس رنگي چه استتار خوشي             چه مهربان شــب و زيبـا لبي به اسحارش

ببوســــم آن لـب لـعـــل و ز گـــريــه دم نــزنــم              كه شــاد بايـدم اين شب ز لـعـل خونبارش

بـه بوســـه بوســـه سپـارم ز پــاي تـا فرقــش              به خلـسه لب بگذارم به چشم بيمــــارش

« ببوســم آن مــژه شــوخ عافـيـت كـــش را »             به عشـق شبنم گرمي ز چشـم تب دارش

نـهـم ميـان كـف اش صـورت و ببنــدم چشــم              بهشــت را به تمـنـا كشـــم در اين كــــارش

چو لـب مكيد ده انگشـت او به بـوســه عشق             عنــــان دل هــمـــه بـر‌‌ّد دو دســت طــرارش

بـه لطـــف مــــوي بلنـــدش تمـــام بشمـــارم             هــزار و يـك شـب هـجـر و غـم شــرر بـارش

بـه پـشـت پـلـك لطيـفـش ظــريــف بنـويــسم             كـه يوسـف آمــد و رفــت و نـكــرد بيـــدارش

                                    رقـيـب گــو كـه بخـوانــد ظــرافـتــم بـــر پـلـك

                                    چه عشق باشدش اين عشق مردم آزارش


comment نظرات ()