یوسف

وصف عيش
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦

سكــــوت مي كنــم و مـي روم بــه ديــدارش               مگـــر بـه ستـــر عيـــوبم كنـم گــرفـتـارش

وگــر به تيـــزي چشـمـش دريـــد ســتـر مـــرا                جدا کند من و این دل  بـه تيـــغ قهــارش

.

سیـاه رویـی مـن گــر کـه شرمسـاری اوست                گنـاه دل چـه بـود کـایـنچنین شـده زارش

سيـاه دانــه تـر از من اگــــر نـديـده چــه غـــم               سيـــاه دانــه بــرم بـهـر جــمـعــه بـازارش

چو ســر رسيــد و خريــد و ببـــــرد خـانـه مــرا                صبـــور مي نـگـرم بـر دو چشــم بيدارش

چو شب رسيد و رميد و به خواب هفتم رفـت               سياهي من وشـب هر دو بهـره بـردارش

چه خوش تـجـانـس رنگي چه استتار خوشي             چه مهربان شــب و زيبـا لبي به اسحارش

ببوســــم آن لـب لـعـــل و ز گـــريــه دم نــزنــم              كه شــاد بايـدم اين شب ز لـعـل خونبارش

بـه بوســـه بوســـه سپـارم ز پــاي تـا فرقــش              به خلـسه لب بگذارم به چشم بيمــــارش

« ببوســم آن مــژه شــوخ عافـيـت كـــش را »             به عشـق شبنم گرمي ز چشـم تب دارش

نـهـم ميـان كـف اش صـورت و ببنــدم چشــم              بهشــت را به تمـنـا كشـــم در اين كــــارش

چو لـب مكيد ده انگشـت او به بـوســه عشق             عنــــان دل هــمـــه بـر‌‌ّد دو دســت طــرارش

بـه لطـــف مــــوي بلنـــدش تمـــام بشمـــارم             هــزار و يـك شـب هـجـر و غـم شــرر بـارش

بـه پـشـت پـلـك لطيـفـش ظــريــف بنـويــسم             كـه يوسـف آمــد و رفــت و نـكــرد بيـــدارش

                                    رقـيـب گــو كـه بخـوانــد ظــرافـتــم بـــر پـلـك

                                    چه عشق باشدش اين عشق مردم آزارش


comment نظرات ()
صحبت
نویسنده : یوسف موسوی - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦

ازتلاقــــي تـــو با مــا خبري نيست كـــه نيست         پاره تر از جـــگر ما جــگري نيست كه نيست

گريــــه از چشم كه نــــه از دل خونيــــن كردم          ابر تر از دل ما چشم تــــري نيست كه نيست

آنچنـــان سوخته از عشـــق تو بال و پــــر مــن         كه دگـر تا ابــــدم بال و پري نيست كه نيست

اگــر از چشم ترم رفتــــه و دل خستــــه شــدي       در دلم غير تو شخص دگري نيست كه نيست

سخــن از يـــار شنيـــدن حـــرف از يـــار زدن          بجز اين شغل شريفـم دگري نيست كه نيست

ســـالــها رفــت و من غمــزده را جــز در تـــو           ز در هيــچ كس اميـــد سري نيست كه نيست

هــر چـــه فريـــاد كنـم داد مــرا فـــايده نيست          زانكـه بيـــداد تــو را دادگري نيست كه نيست

اين هــمه قول و غــزل صـوم و صلاة شب و روز        اگـــرم بـــاز نيايــي ثمـــري نيست كــه نيست

آن همــه حورو قصـــور و نـــعم خــلد بريـــن            فارغ از چشم تو هيچم نظري نيست كه نيست

هــر چه از چــلـــه شعرم زده ام تـــيـر غــــزل          همـه بي فايــده رفت و اثـري نيست كـه نيست

گـر چـه خـم شد كمـر و تيـره شـده چشمـانم          از دل آينـــه ام صـاف تـــري نيست كــه نيست                             

                                     مگــرم خـــــود بنمــــايي ره پســتوي وصـــــال

                                     كه به همت بر يوسف كمري نيست كه نيست


comment نظرات ()